Details

哈囉喂!哈囉喂!唔少人都趁機會萬聖節扮鬼扮馬,實行嚇返餐飽。除咗衣著打扮恐怖啲,眼球啫喱相信都係萬聖節必不可少嘅小食,大人細路都中意!眼球啫喱不但睇落好似真過珍珠咁同埋又好味,仲好易整添!

步驟:

1. 在兩個碗中分別加入兩種不同顏色的啫喱粉,每隻色各一湯匙。各倒入40毫升熱水,攪拌均勻後倒入模具中,每格1湯匙。

2. 將啫喱粉攪拌均勻至融化後倒入模具中,每格1湯匙。

3. 把模具放入冰箱冷藏20分鐘。

4. 把黑巧克力放入微波爐加熱一分鐘,攪拌後再加熱半分鐘至完全融化,然後倒入唧花袋中,擠在模具啫喱中央作為眼珠。

5. 把模具放入冰箱冷藏10分鐘。

6. 煉奶與熱水混合均勻,倒入魚膠粉中攪拌後,放涼。

7. 把煉奶混合物倒入模具中知道鋪滿,緊密合上蓋子,確保球狀模具被填滿。

8. 把模具放入冰箱冷藏2-4小時直到定型。

9. 取出啫喱眼球放入玻璃杯中,淋上草莓果醬即可食用。

詳細食譜

http://www.dimcook.com/recipe/6dcd3159ae/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*