Raspberry Coconut Muffin

007
加為朋友

Raspberry Coconut Muffin

Raspberry Coconut Muffin

Raspberry Coconut Muffin

點煮網贊助

Raspberry Coconut Muffin

2013-08-23 |

睇返舊post,原來超過1年冇整過muffin,今日手痕整返幾個。…………………….2

黑糖………………… 80g

菜油………………..100g

椰奶………………..200g

椰子粉……………..100g

低粉………………..160g

泡打粉……………..1/4 茶匙

梳打粉……………..1/8茶匙

紅莓乾……………..100g

椰絲………………..適量

 

1.      蛋打散 +黑糖打勻

2.      加入菜油拌勻

3.      加入椰奶拌勻

4.      加入椰子粉拌勻

5.      篩入低粉,泡打粉,梳打粉拌勻

6.      過濾隔去粉粒

7.      加入紅莓乾拌勻

8.      入杯,灑上椰絲,180度焗30mins

點煮網贊助

回應

loading
點煮網贊助

Raspberry Coconut Muffin