Tiramisu

kpb4000 - Sandy
加為朋友

世事豈能盡如人意,但求無愧於心。

Tiramisu

Tiramisu

Tiramisu

點煮網贊助

Tiramisu

2013-03-30 |


第二年為老友做生日蛋糕,今次揀咗Tiramisu,因為剛剛熱身完再加上佢又話想食------

同一食譜唔落魚膠用杯上,不過屋企無人欣賞------


點煮網贊助

回應

loading
點煮網贊助

Tiramisu