Mr Brain@日劇

Jobe
加為朋友

好耐都無動力去寫BLOG, 因為參加了深夜食堂煮婦同樂會, 又開始令我有番動力呀...我會盡力抽時間寫嫁了...多多支持.

Mr Brain@日劇

Mr Brain@日劇

Mr Brain@日劇

點煮網贊助


點煮網贊助

Mr Brain@日劇

2009-08-13 |

蕭c奶同蕭少爺終於都一口氣睇完

共8集的mr brain

呢大套係推理的劇

真係睇的時候要用好多好多

眼力 ----因為有好長的字幕要睇

手力 ---- 因為要睇字幕, 所以要不停按暫停鍵

腦力 ----- 因為係推理, 要動動腦筋思考啊...

 

劇中主角---木村

不用多說, 對於每個角色都能做到唯俏唯妙

but....可能睇咗boss

蕭c奶比較鐘意睇boss多啲

可能因為兩套劇太相近了

有所比較吧...

當然mr brain都是一套好劇

都是值得欣賞的

但我個人會覺得, 若想輕鬆不用花時間思考

請一定要看boss

如果有時間或者不怕累而又想動動腦筋的話

那看mr brain就很不錯了

 

 

木村拓哉,將在「土8」連續劇中登場。
扮演警察廳的科學研究員,推翻生活中的常識!!

TBS去年4月一日開設的週六八點檔(噗,太台語了這個)。
在這個檔期中,播放了許多與熱門話題相關的電視劇,這一次,決定由人氣很高的SMAP成員木村拓哉出演。這是木村自07年1月的《華麗一族》以來再次主演TBS的連續劇。曾經扮演過總理、富家子弟、檢察官等等角色,從而開闢了一個新時代的他這一次扮演的是檢察廳科學警察研究所(簡稱·科警研)裡的天才科學家·九十九龍介。被設定為一個雖然連空氣都會看出蹊蹺來、但是周圍的人們都很疏遠他的九十九,如果是他感興趣的東西,總是打破沙鍋問到底,並且會一直追查犯人直到水落石出……!

這部作品,既有作為「真正的推理劇」的有趣之處,也富有讓觀眾提心吊膽的懸念,而故事則是在搞笑的氣氛中展開的。劇中解決事件的過程,也是以和以前的推理劇不同的視點展開的。和通常的刑偵劇不同的是,這部劇並不是一味和犯人進行對決,這大概也是這部劇的賣點之一。

 

劇中女角 --- 綾瀬はるか

蕭c奶係睇咗螢之光認識她的

今次係mr brain都係做一個傻又可愛的助手

成日都比木村將佢成為實驗品....好攪笑的

 

以上的圖好得意嫁

每當木村要解釋一吓有關腦的問題時

就會出現呢個Q版的圖

解釋比觀眾聽嫁了..

 

 

提提各位, 要有心理準備

第一集會比較悶, 因為要解釋好多嘢

要到第三集開始就會發覺越睇越好睇

但到咗結局....不是太好

好似係留有餘地, 比我哋覺得會有第二輯

若果真係有...都唔驅呀...

 

 

好睇指數:

點煮網贊助

回應

loading
點煮網贊助

Mr Brain@日劇