Glasgow 的水尾八月十五 (2012年9月30日)

La Cuisine De Veronica
加為朋友

Hunger is the best seasoning~ ♥

Glasgow 的水尾八月十五 (2012年9月30日)

Glasgow 的水尾八月十五 (2012年9月30日)

Glasgow 的水尾八月十五 (2012年9月30日)

點煮網贊助

Glasgow 的水尾八月十五 (2012年9月30日)

2012-10-03 |

尋日中秋原本日頭天氣好好,
殊不知傍晚天黑時
開始變厚,
厚到個遮實哂個月光,搵咗成晚都唔見影!

以為今年中秋無月可賞.......11點零鐘雲開始散,又光又圓既八月十五終於蒲頭嘞!

即時齊架生衝去睡房......
 天有不測風雲嘛! 影唔夠幾張,d雲又返緊來!!來幾張close up 後就收檔咯......


Well~ 雖然忟水咗dd,但總算叫做趕得及中秋賞月!
今日成日天陰陰,唔知今晚有無機會追月呢?Photobucket
點煮網贊助

回應

loading
點煮網贊助

Glasgow 的水尾八月十五 (2012年9月30日)