Details

聖誕可以搞搞新意思,不如試下過一個魔幻既聖誕,整Frozen主題嘅藍色飲品同食品呀,簡單又易整,大人細路見到都鍾意呀!

(一) 藍朱古力牛奶特飲 食譜►http://www.dimcook.com/recipe/67b3b896da/

(二) 魔幻爆谷 食譜►http://www.dimcook.com/recipe/a26e301bbe/

(三) 藍色雪糕特飲 食譜►http://www.dimcook.com/recipe/3bc271401f/

(四)魔幻脆片早餐 食譜►http://www.dimcook.com/recipe/c5f8acbce9/

Source: QuincieandCandice @youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*