Details

 

方包白矇矇一塊咁dry,搽到一達達又唔多好樣,肚餓都冇癮食,點好?

花點心思, 係塊包cut兩cut,就cut左副啤牌出黎,十足入左Alice既世界!

 

基本材料

面包 2塊

牛油 3克

士多啤梨醬 5克 (紅心,階磚)

海苔 1塊 (葵扇,梅花)

 

步驟

1. 將兩塊方包剪成一樣大小的長方形

2. 用刀在面包中間出心形

3. 用模或刀在左上角,右下角出兩個小心形

4. 在另一塊面包塗上牛油、士多啤梨醬

5. 將已的面包重疊已塗醬的面包

6. 用筷子將四邊壓扁

7. 最後用剪刀修飾四邊,完成!

 

食譜: http://www.dimcook.com/recipe/b77cd7def3/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*