Details

話說熊本熊去到超市,比一大班女粉絲團團圍住~非常神武!點知……
一見到西瓜,就失左控咁倒左超市姐姐盤西瓜!
拿拿拿,小朋友唔好學呀!做錯野要好似熊本熊咁鞠躬道歉ga!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*